Elektronikproduktion

 Kvalitet och miljö

Kvalitetsarbete inom elektronikmontering

Bellego arbetar för att hela tiden hålla sig uppdaterad med gällande standarder för verksamhetsområden inom elektronikmontering. Kvalitetsarbetet har som mål att företagets medarbetare ständigt ska öka sin teoretiska och praktiska kunskap inom elektronikmontering.

Kvalitetsarbetet fokuserar också på att hela tiden effektivisera arbetsmoment för att minimera tidsparametern då denna är en avgörande faktor för att kunna ge konkurrenskraftiga priser.

Förmedla kunskap om betydelsen av ESD-skyddad hantering. Ständigt iaktta och utveckla rutiner för säkerställande av ett fullgott ESD-skydd vid hantering av känslig elektronik.

Miljöaspekter

Bellegos kvalitetsarbete inom miljö avser att ge kunskap och insikt om de lagar och rekommendationer som finns runt hanteringen av material som påverkar vår natur och miljö.

Bellegos miljökrav är att följa gällande miljölagstiftning samt rekommendationer.

Copyright © Bellego AB